Kursy i szkolenia

Organizujemy kursy i szkolenia dla osób opiekujących się osobami starszymi, w tym chorymi na Alzheimera, demencję starczą czy Parkinsona. Kursy, tak jak i nasze  warsztaty doszkalające, przeprowadzane są z udziałem kadry dydaktycznej i przeznaczone są przede wszystkim dla opiekunów zawodowych, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas kursy były różnorodne, merytoryczne i prowokujące do dyskusji.

 

Cele kursów

 

Kursy mają na celu poszerzyć wiedzę i umiejętności uczestników zarówno w zakresie opieki nad osobą chorą, jak i w kwestii dbania o własną kondycję podczas sprawowania opieki. Bardzo ważnym aspektem pomagania osobom starszym jest umiejętność radzenia sobie z nadmiernym stresem, który jest częścią codziennej pracy z chorymi.

Na kursach omawiane są nie tylko podstawowe zagadnienia związane z wyzwaniami, jakie podopieczny stawia przed opiekunem, jak komunikować się z podopiecznym i jak radzić sobie z zaburzeniami zachowania u podopiecznego, ale również w jaki sposób aktywizować osobę chorą.

 

Kursy

Efekty kształcenia

Odpowiednie przygotowanie do pracy z chorymi oraz doszkolenie się w zakresie sprawowania opieki skutkuje przede wszystkim poprawą jakości życia podopiecznych. Zrozumienie osoby chorej to klucz do nawiązania porozumienia, a tym samym obniżenia poziomu stresu, który generuje zawód opiekuna. Stałe podwyższanie swoich kwalifikacji wiąże się także z większymi możliwościami na rynku pracy. Szkolenia kończą się egzaminem, którego pozytywne zaliczenie skutkuje uzyskaniem dyplomu przez uczestników zajęć.