Centrum szkoleniowe Activ Ltd. w Warszawie

Kursy, szkolenia, warsztaty specjalistyczne oraz coaching dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera

Activ Ltd. to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która koncentruje się na wspieraniu osób cierpiących na demencję, ich opiekunów i rodzin. Związana jest pełną współpracą z Polską Fundacją Alzheimerowską oraz z innymi stowarzyszeniami związanymi z chorobą Alzheimera i demencją na całym świecie, będącymi w oficjalnych stosunkach ze Światową Organizacją Zdrowia.
Wierzymy, że walka z demencją wymaga wysiłków na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym, zmniejszając ryzyko zachorowań. Naszą wizją jest zmniejszenie ryzyka, szybka diagnoza, opieka i włączenie już dziś, a jutro wyleczenie. Osiągamy nasze cele poprzez podnoszenie świadomości, wdrażając właściwe metody kształcenia kadry opiekuńczej, aplikując coraz nowszą wiedzę, oferując opiekę i wsparcie osobom z demencją oraz pomagając ich partnerom w opiece.

Mózg
Warsztaty

Opieka nad chorym

Warsztaty

Warsztaty

Coaching

Coaching

Kursy

Kursy

Współpraca


Szkolenie

Kursy

Realizujemy kursy dla osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi, w tym osobami cierpiącymi na choroby neurodegeneracyjne. Naszym głównym celem jest poszerzenie wiedzy w zakresie opieki geriatrycznej oraz wyekwipowanie opiekunów osób starszych w przydatne, praktyczne umiejętności. Organizujemy również kursy pozwalające na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Oferujemy pomoc szkoleniową oraz merytoryczną dla placówek geriatrycznych oraz gabinetów ukierunkowanych na pomoc osobom starszym. Zajęcia przeznaczone są dla

  • opiekun/asystent osoób starszych
  • opiekun medyczny
  • opiekun medyczny dla osób chorych na alzheimera
  • pielęgniarek,
  • fizjoterapeutów.

Szkolenia

Organizujemy szkolenia z zakresu standardowego modelowania umiejętności opiekunów geriatrycznych o kierunku opieki nad chorymi na Alzheimera, demencję, parkinsona i pokrewnymi chorobami otępiennymi w wieku starczego. Wierzymy w to, że zapewnienie pełnej, kompleksowej edukacji opiekunom osób starszych może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zachorowania na choroby neurodegeneracyjne i schorzenia geriatryczne.

Szkolenie na auli
Warsztaty

Warsztaty

Organizujemy warsztaty doszkalające dla personelu ośrodków takich jak DPs, MOPS, hospicja, domy seniorów, opieki prywatnej itp. których obowiązki związane są z opieką nad osobami starszymi cierpiącymi na choroby otępienne w wieku starczego.

 Zajęcia podwyższają kompetencje opiekunów, pozwalając na poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz zdobycie umiejętności praktycznych przydatnych podczas realizacji codziennych zadań. Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną. Uczestnicy warsztatów mogą dowiedzieć się m.in. jak skutecznie:

  • nawiązać porozumienie z podopiecznym,
  • aktywizować podopiecznego,
  • radzić sobie ze stresem.

 

Coaching

Za nadrzędny cel stawiamy sobie podwyższenie kompetencji opiekunów osób starszych oraz edukowanie w tym zakresie każdego, kto pragnie podjąć się tego trudnego zadania. Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy także nieformalnych opiekunów, którzy pragną dowiedzieć się więcej o swoim podopiecznym. Naszą misją jest szerzenie wśród ludzi świadomości o chorobach wieku podeszłego, a także wspomaganie opiekunów w radzeniu sobie ze stresem, generowanym podczas realizacji swoich obowiązków. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w organizowanych przez nas sesjach coachingowych.

Sesje coachingowe, mają na celu nieść pomoc opiekunom oraz rodzinom osób chorych na alzheimera, demencje itp. W ramach sesji uczestnik otrzyma cenne, praktyczne narzędzia, pozwalające realizować codzienne obowiązki w sposób mniej stresogenny. Mniejszy poziom stresu u opiekuna wpływa bezpośrednio na skuteczne podwyższenie poziomu jakości życia podopiecznego. Dokładamy wszelkich starań, aby na zajęciach słuchacz uzyskał jak najwięcej informacji,dzięki którym będzie mógł uporać się z problemami występującymi podczas jego pracy.

Coaching