Naszą misją jest pomoc

osoby trzymające się za ręceActiv Ltd. powstało w 2020 roku z inicjatywy Polskiej Fundacji Alzheimerowskiej i stowarzyszeń Alzheimera w USA, Wielkiej Brytanii, Australii i Kanadzie. Pracujemy poprzez umożliwienie dostępu do najnowszej wiedzy w zakresie opiekuńczym dla osób zajmującym się chorobą Alzheimera i demencją, a tym samym jej propagowanie. Każdy członek kadry Activ Ltd. koncentruje się na wspieraniu osób cierpiących na demencję, ich opiekunów i rodzin. Na całym świecie staramy się skoncentrować uwagę na demencji, utrzymać ją jako globalny priorytet zdrowotny, prowadzić kampanię na rzecz lepszej polityki rządowej oraz zachęcać do inwestycji i innowacji w badaniach nad demencją.
Z uwagi na coraz bardziej rozwijający się problem związany z chorobami otępiennymi naszego społeczeństwa Activ Ltd. wychodzi na przeciw potrzebom, organizując innowacyjne szkolenia dla opiekunów seniorów. Oferujemy kompleksową pomoc dla osób starszych i ich rodzin, ponieważ choroba nie dotyczy tylko i wyłącznie chorego, ale obejmuje całą rodzinę. Pomagamy w uzyskaniu wsparcia w codziennych obowiązkach, dostępu do opieki medycznej dostosowanej do potrzeb podopiecznego, a także w uzyskiwaniu dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny.

 

Nasze wartości

Szacunek: Traktowanie wszystkich osób dotkniętych demencją z szacunkiem i zapewnienie ochrony ich praw.
Uczciwość: Przejrzystość w naszych relacjach między sobą i naszymi zewnętrznymi interesariuszami.
Inkluzywność: Docieranie do wszystkich zainteresowanych stron i umożliwianie im równego reprezentowania i wysłuchiwania bez uprzedzeń i dyskryminacji, jednocześnie doceniając naszą różnorodność i wykorzystując ją.
Odpowiedzialność: Przejrzystość i odpowiedzialność, a także odpowiedzialność fiskalna i skuteczne zarządzanie, z dążeniem do doskonałości we wszystkich naszych pracach.
Współpraca: Rozwijanie wzajemnie korzystnych partnerstw i relacji roboczych.

 

W co wierzymy

Demencja to postępująca, przewlekła choroba, z którą boryka się 50 milionów osób i ich partnerów, ale jest nadzieja na przyszłość. Uważamy że:

  • Każda osoba z demencją ma prawo do szybkiej diagnozy, do opieki, leczenia i wsparcia, które odpowiadają jej potrzebom i powinny zapewniać najlepszą możliwą jakość życia.
  • Negatywne postrzeganie choroby musi zostać odwrócone, aby wszyscy akceptowali osoby z demencją ze względu na ich możliwości, zamiast skupiać się na ich deficytach, i wspierali ich niepełnosprawność.
  • Partnerzy opieki mogą i muszą być lepiej wspierani w radzeniu sobie z demencją podopiecznych.
  • Praktycy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i pracownicy opieki są kluczem do rozpowszechniania wiedzy i wspierania osób z demencją i ich partnerów opieki, a także muszą być dobrze poinformowani o demencji.
  • Możliwe jest zmniejszenie ryzyka rozwoju demencji na poziomie populacji poprzez edukację, zaprzestanie palenia, kontrolę cukrzycy i nadciśnienia, unikanie urazów głowy, ograniczenie spożycia alkoholu, regularne ćwiczenia, dobrą dietę, zaangażowanie społeczne i aktywność umysłową.
  • Promocja zdrowia mózgu musi być włączona do kampanii zdrowia publicznego, z przesłaniem, że na zmiany nigdy nie jest za wcześnie ani za późno.
  • Z czasem pojawią się terapie, które skutecznie spowolnią lub zatrzymają postęp choroby Alzheimera i innych demencji, a przygotowanie rządów i systemów opieki zdrowotnej jest niezbędne.
  • Jeśli rządy, globalne instytucje, fundacje, firmy i osoby fizyczne zjednoczą się, aby podjąć działania, możemy poprawić wyniki osób z demencją i ich partnerów do opieki.