Warsztaty doszkalające

Realizujemy warsztaty doszkalające dla osób pracujących z osobami starszymi: pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz personelu pre- oraz paramedycznego. Współpracujemy z ośrodkami, które sprawują opiekę geriatryczną, by stale poszerzać wiedzę oraz umiejętności personelu opiekuńczego i medycznego. Warsztaty mają za zadanie przekazanie nie tylko wiedzy teoretycznej uczestnikom, ale przede wszystkim praktycznej m.in. w zakresie:

  • poznania i zrozumienia wyzwań opieki geriatrycznej,
  • nawiązania porozumienia z podopiecznymi,
  • aktywizacji podopiecznych,
  • radzenia sobie ze stresem,
  • zaburzeń zachowania u podopiecznych.

Wiedzę przekazuje kadra dydaktyczna o wieloletnim doświadczeniu w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi. Forma warsztatów jest przystępna dla każdego i pozwala na swobodną wymianę myśli oraz uzyskanie odpowiedzi na nurtujące uczestników pytania. Tematy warsztatów mogą zostać dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników.

 

Warsztaty